Hai saas jab Tak!

Hai saas jab Tak
Lad apne sapno ke liye tab tak,
Hai jaan jab Tak
Aage badta ja tab Tak,
Rokega kadam to pachtaayega
Ke thdi door or chalta
To manzil mil jaati jhat Pat,
Hai saas jab Tak
Lad apne sapno ke liye tab tak,
Hai jaan jab Tak
Aage badta ja tab Tak.

No comments:

Post a Comment