Izzat paani bhi ek kala hai!

Izzat paani bhi ek kala hai
Kabhi kisi ko mili
Kabhi koi iske chakar Mei Jala hai,
Kya Kya nhi krte log iske chakar Mei
Kabhi hath jode
Kabhi seena taan ke khada hai,
Par izzat use milti hai
Jo izzat Dena jaane,
Varna tu apni jagah
Or Mai apni jagah,
Bus yahi fasla hai,
Izzat paani bhi ek kala hai
Kabhi kisi ko mili
Kabhi koi iske chakar Mei Jala hai.

No comments:

Post a Comment