Log hai na!

Tu kar khud pe yakeen
shak karne ke liye log hai na,
tu rah pakad sachai ki 
jhoota banane ke liye log hai na,
agar tera ho dhridh nishchay
to baate banane ke liye log hai na,
tu nibhata ja kartavya apna
tujhe rokne ke liye log hai na,
to log to har jagah milenge
ye tere upar hai tujhe aage badna hai
ya vahi hai khada rehna,
Tu kar khud pe yakeen
shak karne ke liye log hai na,
tu rah pakad sachai ki 
jhoota banane ke liye log hai na.


No comments:

Post a Comment