Napak hai ye duniya!

Napak hai ye duniya
Zara bachke rehna
Jaha dekhliya tujhe
Nihta vaha tujhe na chod na,
Mushkil Mei Jo ho yaha
Uski madad nhi krte ye log
Bus galti nikalne ke aadi hai ye log,
Tujhe jhoota banade aisi fitrat hai inki
Inki baato se Zara bachke rahio,
Napak hai ye duniya
Zara bachke rehna
Jaha dekhliya tujhe
Nihta vaha tujhe na chod na.

No comments:

Post a Comment